This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about our use of cookies click here.
OK
gümbet escort Kuşadasi Escort

Home > Funding > International Showcase Fund > SXSW 2017

International Showcase Fund

The International Showcase Fund offers vital support for artists and bands who have been invited to play an international showcasing festival or conference.

For SXSW 2017, ISF will accept applications from artists based in England, Scotland and Wales, with support from ISF partners and Wales Arts International. For other events, ISF supports only artists based in England and Scotland.

Click here for the ISF homepage.

The PRS Foundation grant up to £5,000 as a contribution to:

We grant up to 75% of your trips budget. The remaining 25% should be covered by the artist, label, manager, publisher, etc. We recommend artists apply as soon as they have received an official invite from the festival.

SXSW 2017 DEADLINES:

We recommend artists apply as soon as they have received an official invite from SXSW Festival and will be considering artists according to the following three deadlines:

SXSW Deadline 1 – October 31st for those invited early – decisions sent early November

SXSW Deadline 2 – November 28 – decisions sent mid-December

SXSW Deadline 3 – January 9 – decisions sent mid-January

* If you are not successful in Deadlines 1 or 2 you may re-apply for Deadline 3 if invited by PRS Foundation staff.

Deadlines for other international events are rolling – you should consider applying once you have received an official invitation to perform at the chosen showcasing festival.

CLICK HERE TO APPLY

In order to access the application form you must log in or register an account via https://prsformusicfoundation.flexigrant.com. Once you are logged in or registered, please select either ‘International Showcase Fund’ for the English language application form or ‘Cronfa Arddangos Rhyngwladol – SXSW 2017’ for the Welsh language version.

Cronfa Arddangos Rhyngwladol

Mae’r Gronfa Arddangos Rhyngwladol yn cynnig cymorth hanfodol i artistiaid a bandiau sydd wedi cael eu gwahodd i chwarae mewn gŵyl arddangos ryngwladol neu gynhadledd.

Ar gyfer SXSW 2017, bydd y Gronfa Arddangos Rhyngwladol yn derbyn ceisiadau gan artistiaid a leolir yng Nghymru a Lloegr, gyda chefnogaeth gan bartneriaid y gronfa a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Ar gyfer digwyddiadau eraill, mae’r Gronfa Arddangos Rhyngwladol ond yn cefnogi artistiaid a leolir yn Lloegr. Cliciwch yma (YCHWANEGU DOLEN) ar gyfer hafan y Gronfa Arddangos Rhyngwladol.

Mae Sefydliad y PRS yn cynnig hyd at £5,000 i gyfrannu at:

Rydym yn cynnig hyd at 75% tuag at eich costau teithio. Dylai’r 25% sy’n weddill gael ei dalu gan yr artist, y label, y rheolwr, y cyhoeddwr ac ati.

Rydym yn argymell y dylai artistiaid wneud cais cyn gynted ag y maent yn derbyn gwahoddiad swyddogol gan yr ŵyl.

DYDDIADAU CAU SXSW 2017:

Rydym yn argymell y dylai artistiaid wneud cais cyn gynted ag y maent yn derbyn gwahoddiad swyddogol gan Ŵyl SXSW a byddwn yn ystyried artistiaid yn ôl y tri dyddiad cau canlynol:

Dyddiad Cau 1 SXSW – 31 Hydref ar gyfer y rhai a wahoddir yn gynnar – anfonir penderfyniadau yn gynnar ym mis Tachwedd

Dyddiad Cau 2 SXSW – 28 Tachwedd – anfonir penderfyniadau ganol mis Rhagfyr

Dyddiad Cau 3 SXSW – 9 Ionawr – anfonir penderfyniadau ganol mis Ionawr

* Os nad ydych chi’n llwyddo i wneud cais erbyn Dyddiad Cau 1 neu 2, cewch ailymgeisio ar gyfer Dyddiad Cau 3 ar yr amod bod staff Sefydliad y PRS yn eich gwahodd.

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol eraill yn dreigl – dylech ystyried gwneud cais wedi i chi dderbyn gwahoddiad swyddogol i berfformio yn yr ŵyl arddangos a ddewiswyd.

CLICIWCH YMA I WNEUD CAIS

I gael mynediad i’r ffurflen gais rhaid mewngofnodi neu cofrestru ar gyfer cyfrif yma: https://prsformusicfoundation.flexigrant.com. Unwaith rydych wedi gwneud hyn, dewiswch un ai ‘International Showcase Fund’ ar gyfer y ffurflen gais Saesneg neu ‘Cronfa Arddangos Rhyngwladol – SXSW 2017’ ar gyfer y fersiwn Gymraeg.